Selecteer een pagina

Overeenkomst

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is een eenmalig bedrag van € 15,-. Deze wordt bij de eerste incasso afgeschreven van uw rekening.

Lidmaatschap:

De leerling is tenminste lid voor 6 maanden en heeft daarna een opzeggingstermijn van één maanden. Opzegging dient schriftelijk of via de mail bekend gemaakt te worden.

Vakanties

Er zijn geen trainingen in de schoolvakanties.

Afwezigheid trainer of leerling

Bij afwezigheid van de trainer, door ziekte of om andere dringende redenen, wordt getracht een vervanger de lessen te laten over nemen. Mocht dit niet lukken, dan worden er inhaallessen georganiseerd.

Voor de leerlingen geldt; bij een langere afwezigheid dan 3 lesweken, door ziekte of vakanties, kunt u schriftelijk reductie vragen. VersuZ zal deze naar redelijkheid beoordelen. Er is geen les in de reguliere schoolvakanties en op officiële feestdagen.

Contributie

I.v.m. de zomervakantie in het 3e  kwartaal, zijn de kosten voor dat kwartaal minder dan de andere kwartalen. Dit geldt ook voor het 2e half jaar.

Gezinskorting:

Wanneer er meerdere gezinsleden (wonend op één adres) lid zijn van VersuZ en de contributie wordt betaald van 1 rekeningnummer, dan wordt er een korting van 20% gegeven op de contributie van het tweede gezinslid en daarop volgende gezinsleden.

Betaling:

Het lesgeld wordt per kwartaal of half jaar per automatisch incasso geïnd (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Indien VersuZ bij onvoldoende saldo op uw bankrekening de contributie niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan uw bank te plaatsen. Deze extra kosten zullen bij incasso worden doorberekend. De kosten van een extra incasso bedragen € 2,50 per keer. 

De deelnemer wordt op de hoogte gebracht wanneer de incasso driemaal is mislukt. Wordt daar niet binnen 10 dagen op gereageerd dan wordt de deelnemer geroyeerd en wordt de vordering uit handen gegeven.

Verhoging lesgeld:

Verhogingen van lesgeld zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Lidmaatschap bonden

VersuZ is aangesloten bij de Stichting Koreaanse Krijgskunsten (SKK) en de Stichting Japanse Krijgskunsten (SKK). Deze stichtingen zijn een Rijkserkende Lidorganisaties van de FOG en NOC*NSF en aanvaard door Ministerie van VWS. Ieder lid is verplicht om zich aan te sluiten bij de SJK/SKK en de contributie te voldoen. Deze lidmaatschap is belangrijk omdat de deelnemer dan verzekerd is voor eventuele schadelijke gevolgen bij ongevallen tijdens de training.

Diefstal

Wij verwachten van onze leden dat zij hun waardevolle bezittingen met zich mee de zaal in nemen. VersuZ maakt gebruik van een openbare voorziening die door meerdere partijen te gelijk gebruikt wordt, hierdoor kan veiligheid van meegenomen bezitting door VersuZ niet gewaarborgd worden.